Vad är det egentligen som är sjukt?

Bild: Unsplash Bild: Unsplash

Stress är vår tids stora folksjukdom och allt fler drabbas av utmattningssyndrom. Över 30 000 går in i väggen varje år och mörkertalet är stort. Trenden visar också på att stressen kryper ner i åldrarna. I åldrarna 25-29 år har sjukskrivningarna på grund av stress ökat med 370 % sedan 2011. Sjukskrivningarna hos privatanställda tjänstemän visar också på en oroväckande ökning och har nästan fördubblats under en tio års period. Orsaken? Förhållandena på arbetsplatsen. Statistiken talar sitt tydliga språk. Allt fler rasar ihop på grund av jobbet. 
 
Men är det sjukt att vi kollapsar på grund av jobbet? Egentligen inte. Och jag ska förklara varför. Här kommer fyra faktorer som jag anser är dem vanligaste anledningarna till att det till slut brister: 
 

  1. Det är inte rimligt att ha en arbetsbörda som ständigt växer. För det ger dig inte utrymme att ha dåliga dagar. Och som vi alla vet går livet upp och ner. Vi blir sjuka, saker händer och orken går upp och ner. Att ha en arbetsbelatsning som konstant ökar kan göra att vi antingen upplever att vi förlorar kontrollen över situationen eller gör att vi försöker kämpa, jobba ännu hårdare och bita ihop för att hantera arbetsbelastningen. Båda situationerna kan skapa stress.
  2. Orimliga prestationskrav. När det finns en förväntan på att vi varje dag ska slå gårdagens insats i form av ökad effektivitet, bättre leverans och prestation leder det till att insatsen hela tiden höjs. Det kräver mer av individen och det i sin tur kan skapa och utveckla osunda beteenden. När hårt jobb blir belönat blir det indirekt det som anses eftersträvansvärt. Medarbetare som är högpresterande, ambitiösa och lojala är de som frodas i sådana typer av miljöer. Det är också dessa personer som ligger i riskgruppen för att drabbas av utmattning. En stark inre prestationsdrivkraft +  en prestationsrinriktad kultur = kan utveckla ohälsosamma beteenden på sikt. 
  3. Otydliga förväntningar är också något som skapar stress. Förväntningar fungerar som ett ramverk. Ett sätt att mäta om du har levererat det som du ska eller inte. Det lägger ribban för vad som anses tillräckligt. Men hur ska du kunna göra ett bra jobb om du inte vet vad det är? Det är som att sätta sig i en bil utan att ha en destination eller karta över vart du ska köra? För hur ska du “mäta” om du är på rätt eller fel väg, hur lång tid du har kört och hur lång tid du har kvar? Det blir svårt. 
  4. Bristande ledarskap. Att inte ha en chef som är närvarande, inte håller medarbetarna bakom ryggen eller stöttar individen är också en annan faktor som skapar stress.
 

Så som jag ser det är utmattning en sund reaktion på en sjuk arbetsplats. Det är ett symtom på att något inte står rätt till. Det är en konsekvens av att något är fel. Det är strukturen, organisationen, ledarskapet, klimatet, kulturen, bristande ansvarsfördelning, otydliga förväntningar och orimliga prestationskrav - som gör oss sjuka. Det är inte individen som det är fel på. Det handlar inte heller om att individen har svårt att säga nej, inte pallar trycket eller är svag. Trots att arbetet, i flera fall, är orsaken till att många drabbas av utmattning är det individen som får betala priset. Det är individen som går hem med ett sjukintyg och en skadad hjärna. Det är individen som: 

 

- Får kämpa för att få rätt hjälp.
- Drabbas av inkomstbortfall.
- Tvingas göra omfattande livsstils-och beteendeförändringar.
- Ifrågasätts av Försäkringskassan, läkare och arbetsgivare om de verkligen är sjuka.
-  Lägger sina sista slantar på terapi.
- Lägger skulden på sig själv.

 

Det är en hård smäll, att drabbas av utmattningssyndrom, för det påverkar hela livet och tar lång tid att återhämta sig ifrån. Kanske tar det år. Kanske tar det hela livet. Men mycket tyder på att du aldrig blir densamma. Att återhämta sig från en utmattning i ett prestationsinriktat samhälle som inte har tid att vänta, är otroligt tufft. Det gör att det inte är ovanligt att du tvingas tillbaka till arbetslivet alldeles för snabbt och ofta går du tillbaka till samma arbetsplats som innan din sjukskrivning. Till den arbetsplats som gjorde dig sjuk och som ser likadan ut som tidigare. Trots månader av sjukskrivning, oändliga timmar i terapi, nya stresshanteringsverktyg och mindfulnessövningar blir du snabbt sämre igen. Varför? För att du är tillbaka i samma sjuka miljö. 

Jag tycker det är rimligt att arbetsplatser som har problem med stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar på grund av utmattning också sjukskrivs. Precis som individen. I stället för att snabbt gå vidare och rekrytera nästa stjärna borde arbetsplatsen utreda situationen. Varför blev det så här? Vad indikerar detta? Hur skulle vi kunna arbeta annorlunda för att förebygga att detta händer igen? Gör en plan och ta action! Om det inte görs? Ja, då är risken stor att det är nästa talang som drabbas imorgon. Kanske är det du. 

 

Så, vad är det egentligen som är sjukt? 

Kommentera gärna!

Populära inlägg

Senaste kommentarer

Tidigare inlägg