Så tar du hjälp vid utmattningssyndrom

Ta kontakt med vårdcentralen
Misstänker du att du har utmattningssyndrom så behöver du ta hjälp! Det är bättre att ta hjälp i tid än att gå och vänta på att utmattningen ska lösa sig själv eller tro att den ska försvinna om du blundar för det. Det är otroligt viktigt att få hjälp så fort som möjligt för att minimera skadan och bryta den negativa stressen. 


Läs också: dessa stressymtom hade jag i början av min utmattning


Du kan ta hjälp via vårdcentralen vid utmattning. Vårcentralen är den första instansen som du behöver gå till för att utreda om du uppfyller utmattningskriterierna och det är läkaren som ställer diagnosen. Det är också läkaren som avgör om du är i behov av en annan behandling än vad de kan erbjuda. Exempelvis om du ska remitteras vidare till stressrehab. Du kan också skriva en egen remiss till specialistvården men de flesta har som krav att du först måste gå via primärvården för att utesluta andra sjukdomar och säkerställa att du uppfyller diagnosen för utmattningssyndrom. Kolla upp vad som gäller där du bor.

På pappret låter det enkelt att få hjälp men i verkligheten är det inte lika lätt. Jag får dagligen meddelande och mejl från människor som inte får rätt hjälp, blivit feldiagnostiserade och misstrodda av vården när de berättar om sina stressrelaterade problem. Jag har även egna, väldigt dåliga erfarenheter från vården, när det gäller utmattningssyndrom. Inom primärvården upplever jag att läkarna har för lite kompetens inom just stressrelaterad ohälsa och hur utmattningssyndrom visar sig. Jag har fått höra att jag inte ”ser sjuk ut” eller att ”jag är för ung för att vara utmattad". Ja, ni hör ju. Förutom att den här typen av inkompetens stärker och spär på fördomarna som redan finns om utmattning, är det allvarligt att inte känna att man bli trodd. Att nonchalera utmattningssymtom och avfärda dessa som påhitt gör ingen gott. Det bidrar till skuld och skam känslor, hopplöshet och att man drar sig från att ta hjälp vilket gör att återhämtningstiden blir längre. Vi behöver förstå att det yttre inte speglar hur vi mår på insidan när vi både pratar om utmattning och möter personer som har drabbats av utmattningssyndrom.
     

Men hur ska man göra för att få gehör?


Byt läkare och vårdcentral
Om du inte är nöjd med eller inte känner förtroende för läkaren som du går till, byt läkare! Be om att få träffa en annan läkare som är mer kunnig inom utmattning. Om du blir dåligt bemött, byt vårdcentral. Lista om dig till en annan vårdcentral. Det gör du enklast digitalt via vårdguiden. Du behöver dock inte lista om dig för att få hjälp på en annan vårdcentral men jag tror att avgiften för besöket blir högre om du inte är listad på den vårdcentral som du söker hjälp på.

Våga visa dig sårbar
Jag vet att det kan vara svårt att ta hjälp. Att svälja sin stolthet och faktiskt be om hjälp. Många som drabbas av utmattning är duktiga på att bita ihop och köra på och när de väl tar hjälp, så har det redan gått för långt. Att ta hjälp har blivit den sista utvägen. Jag sökte själv hjälp via vården flera år innan jag blev sjukskriven. Jag träffade flera olika läkare men har i efterhand insett, att jag även under läkarbesöken, ville visa mig duktig. Jag fejkade att jag mådde bättre än vad jag gjorde för att jag inte ville förlika mig med hur dåligt det egentligen var. Det gjorde såklart att läkarna trodde att allt var frid och fröjd och jag fick ingen hjälp för att jag inte var mottaglig för det. Våga bryt ihop. Våga visa dig sårbar och blotta ditt inre och berätta om hur du mår. Kräv hjälp och stå på dig för att övertyga läkaren.

Det du upplever är rätt!
Även om läkaren förminskar det du känner eller säger att du inte är tillräckligt sjuk. Lyssna inte på det. Tro på vad du känner. Upplever du att du mår dåligt och inte orkar, så är det sant. Förminska aldrig dig själv och det du känner.

Boka in ett bedömningssamtal med företagshälsovården
Misstänker du att din stress är kopplad till arbetet kan ett första steg vara att prata med din närmsta chef om arbetssituationen. Har du ingen bra relationen till din chef kan ett annat steg vara att kontakta HR-avdelningen på företaget och fråga om hur du ska gå tillväga om du misstänker att du har drabbats av utmattning. Kolla med din chef, HR eller dina kollegor vilken hjälp det finns att få. I arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbete (AFS 2001:1) står det klart och tydligt i paragraf 12 att:
 

”När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. När företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp anlitas skall den vara av tillräcklig omfattning samt ha tillräcklig kompetens och tillräckliga resurser för detta arbete.”


Många företag har avtal med extern företagshälsovård. Kolla upp vad som gäller på ditt arbete. Boka in ett bedömningssamtal hos företagshälsovården som ditt företag har kontrakt med. I vissa fall kan du kontakta företagshälsan direkt, via mejl eller telefon utan att din arbetsgivare behöver få veta något, eller så måste du be din närmsta chef eller HR att boka in ett samtal för utredning. Jag själv kontaktade företagshälsan på egen hand då min chef var ny och inte arbetade från samma ort som jag. Det här mejlet skickade jag till företagshälsan för över två år sedan:
 

”Hej, jag har en inbokad tid hos er på fredag kl.10. Jag bokade egentligen in tiden för att diskutera min migrän men behöver verkligen prata med någon om mina utmattningssymtom. Kan vi göra en bedömning av det vid detta tillfälle? Migrän är bara ett utav flera symtom som jag lider av…”


Svaret jag fick tillbaka var att jag behövde meddela min arbetsgivare om situationen då det är arbetsgivaren som står för kostnaden vid ett bedömningssamtal. Så jag meddelande min chef och skrev att jag hade bokat ett utredningssamtal via företagshälsan pågrund av att jag behövde prata om mina utmattningssymtom. Är du osäker på vad du ska säga eller tycker det är jobbigt att fråga chefen om det. Be inte om lov utan informera chefen om att du har bokat ett samtal. Du har rätt till det.

Bedömningssamtalet har läkaren för att hen ska få en bild över situationen och hur du mår. Läkaren är också den som sjukskriver dig om det krävs. Om det behövs kan företagshälsan också skriva en remiss till den offentligt finansierade vården. Exempelvis om du behöver utreda din migrän hos neurologen. 
 

Hur upplever du hjälpen som finns att få? Vilken hjälp skulle du önska att du fick? 
 

Känner du dig stressad och vill få hjälp att komma i balans? Bli medlem i Utmattningen Academy - en medlemssida och ett community för stressade och utmattade kvinnor!

Kommentera gärna!

Populära inlägg

Senaste kommentarer

Tidigare inlägg