Välkommen in i värmen!

Här på utmattningsbloggen snackar vi om stress, prestation, utmattning och återhämtning. Det här är för dig som känner att du är nära en stresskollaps, är sjukskriven för utmattningssyndrom eller håller på att återhämta dig ifrån en utmattning. Du är inte ensam!

2020 > 03

Under min karriär har jag många gånger tänkt att det har varit fel på mig. Att jag varit svag för att jag inte mäktade med den höga arbetsbelastningen, inte hann klart alla mina to-do’s inom tidsramen för arbetet eller inte var kompetent (läs: inte hade mandat) nog att hjälpa kunden med deras problem.

Stressrelaterad ohälsa är förknippat med mycket skam- och skuldkänslor. För att ta bort skammen kring utmattningssyndrom är det viktigt att förstå att det inte är dig det är fel på (även om det kan kännas så). Idag är stress den vanligaste orsaken till sjukskrivningar och de flesta fallen hänger ihop med arbetsrelaterad stress.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket dör cirka 500 personer av stressrelaterad ohälsa varje år och dödsfallen bedöms öka kraftigt framöver. Arbetsmiljöverket menar att den arbetsrelaterade dödligheten både beror på hur gårdagens och dagens arbetsmiljöer ser ut. Utvecklingen talar sitt tydliga språk. Vi inte kan fortsätta arbeta på samma sätt som vi gör idag, om vi ska orka med att jobba ett helt arbetsliv. 

Bristande kontroll, orimlig arbetsbörda, bristande ledarskap, ogynnsamt arbetsklimat, höga prestationskrav, skeva ideal, otydlighet i arbetet och snabba förändringar är några faktorer som kan bidra till ohälsosam stress på arbetsplatsen. Trots att arbetsrelaterad stress är grundorsaken till många utmattningssjukskrivningar så är det tyvärr allt för vanligt att det är individen som skuldbeläggs och får betala det högsta priset. Inte arbetsgivaren. (Det är dock viktigt att poängtera att utmattningssyndrom inte enbart är ett resultat av långa arbetsveckor, övertidsarbete etc. Utan kan bero på en mängd olika faktorer).

Det finns en föreställning i samhället om att det är svaga individer som drabbas av utmattningssyndrom. Kanske har du fått höra att du varit för dålig på att säga ifrån, inte jobbat tillräckligt snabbt eller behöver ha mer skinn på näsan för att stå upp för dig själv och gå hem i tid. Dessa föreställningar existerar fortfarande, både i samhället och på arbetsplatser. Många arbetsgivare ser stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar som ett problem som man gärna inte vill "ta i", vilket gör att de ofta sopas under mattan.

Det finns ett ordspråk som lyder: "det som göms i snö, kommer upp i tö". Samma sak gäller stressproblematik. Som arbetsgivare tjänar du ingenting på att blunda för problemet. Det kan leda till att du ignorerar viktiga varningssignaler, vilket ofta förvärrar situationen och förlänger återhämtningstiden. I varje stressrelaterad sjukskrivning finns det värdefull information för arbetsgivaren att hämta, både om individen och organisationen. Istället för att peka finger och skuldbelägga varandra, är det viktigt att man vågar prata om situationen med utforskande ögon och ett öppet sinne. Det hjälper dig som chef att förstå situationen bättre, vad din medarbetare har för behov och hur du som chef kan stötta på bästa sätt. Varje individ är unik och likaså är stressorerna.

Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg: vad är det egentligen som är sjukt? så är det individen som drabbas hårdast, som går hem med sjukintyget och behöver leva med konsekvenserna av en utmattning.
Jag hör dagligen personer berätta om hur de blivit bemötta efter en arbetsrelaterad stresskollaps eller utmattningssjukskrivning. Från att ha varit arbetsplatsen stjärna som alltid funnits där och gjort ett utomordentligt jobb, till att plötsligt bli ett problem. En börda. Gnällig för att du sätter gränser och står upp för dig själv, jobbig för att du tackar nej till extrauppgifter, tråkigt för att du går hem i tid, inte tummar på dina pauser, kräver tydlighet i ditt arbete och värnar om din fritid. Det har inte alltid varit uttalat att det varit ett problem men det har funnits en viss anklagande underton i kommentarerna.

Varje individ har det yttersta ansvaret att välja hur de vill leva sitt liv. Ditt liv är mångt och mycket ett resultat av dina val och beslut. Med det sagt så betyder det inte att du är skyldig att förklara dina val eller att du ska bära hela ansvaret själv. För att komma till bukt med den växande ohälosamma stressutvecklingen i samhället är jag övertygad om att vi behöver jobba tillsammans - på alla nivåer och inom olika områden. Varför? Jo, för att du kan göra allting "by the book". Gå på mindfulnesskurser, stå upp för dig själv och göra omfattande förändringar i ditt liv men ändå bli sjuk igen på grund av du "tvingas" tillbaka till ett sjukt system, en dålig arbetsmiljö och ett ohållbart arbetsliv. Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet, tror att just arbetsmiljön är en viktig anledning till att de höga sjukskrivningstalen håller i sig.

I maj slår jag upp portarna till Utmattningen Academy - en medlemsportal som är framtagen för dig, högpresterande och ambitiösa kvinna, som är utmattad och håller på att återhämta dig från utmattningssyndrom. Det är för dig som vill lära dig mer om dig själv och hitta en hållbar väg framåt. En väg som är anpassad utifrån där du befinner dig just nu och som styrs utav din inre kompass. Låter det intressant? Anmäl ditt intresse här.