Digital tacksamhetsdagbok

89 kr inkl. moms

Innehåller bl.a: 

  • Enkla och konkreta tips på hur du kommer igång!
  • Hur du gör för att få in mer tacksamhet, meningsfullhet och glädje i ditt liv
  • Hälsovinsterna med att skriva tacksamhetsdagbok
  • Dagboken är framtagen som en 66 dagars-kalender för att hjälpa dig att stanna upp, fånga guldkornen och reflektera över dagen
  • Portabel, lättillgänglig och återanvändbar. Funkar på både mobil, iPad och dator!
  • PS! Blir du medlem i Utmattningen Academy får du tacksamhetsdagboken på köpet. 

Digital stresshanteringsdagbok

Kommer snart!

  • Din personliga stresshanteringsdagbok - så lär du känna din stress och dina varningssignaler