Välkommen till Utmattningen Academy

Är du stressad, utmattad eller håller på att återhämta dig från en utmattning?

Utmattningen Academy är en medlemssida och ett community för dig som vill hitta ett hållbart sätt att leva på - där självkärlek, medvetenhet och återhämtning har en naturlig plats i ditt liv. 

Medlemssidan är framtagen för dig, högpresterande och ambitiösa kvinna, som är utmattad och håller på att återhämta dig från utmattningssyndrom. Du är här för att du vill lära dig mer om dig själv och hitta en hållbar väg framåt. En väg som är anpassad utifrån där du befinner dig just nu och som styrs utav din inre kompass.

Du längtar efter att stärka dig själv, hitta en bra balans mellan aktivitet och återhämtning och vill känna meningsfullhet i din vardag. Du drömmer om att leva ett liv som är anpassat utifrån dina nya förutsättningar - ett liv med mindre stress, mer stillhet och glädje! Utmattningen är en del av dig och ditt liv, men det är inte vem du är.

Stresshantering - ett sätt att få kropp och själ i balans

Det här är för dig som: 
 • Söker efter förståelse, respekt och igenkänning i din utmattningsprocess.
 • Vill få verktyg, kunskap och metoder för att hitta ett hållbart sätt att leva på, där självkärlek, medvetenhet och återhämtning har en naturlig plats i ditt liv.
 • Vill få hjälp att förhålla dig till din utmattning på ett sätt som gör att du inte identifierar dig med den och fastnar i offer-rollen. 
 • Vill få hjälp att förstå vad stress är och hur du kan förhålla dig till den för att minska stressen i ditt liv. 
 • Vill lära dig mer om vad som händer i kroppen vid stress och utmattning så att du kan få en ökad förståelse för dig själv och hur du fungerar. 
 • Vill lära dig hur du lyssnar på kroppens signaler och dagsform.
 • Vill få strategier för hur du kan hantera och möta dina tankar och känslor på ett stressreducerande sätt.
 • Vill få en större förståelse för hur du fungerar så att du kan göra medvetna val - inifrån och ut!
 • Vill prestera på en hälsosam nivå med energi, lätthet och glädje. 
 • Vill lära dig att sätta kärleksfulla och hälsosamma gränser. 
 • Vill bygga upp tilliten och självförtroendet till dig själv. 
 • Vill få in mer återhämtning, avslappning och mental vila i ditt liv.


Varmt välkommen!
Victoria, stressrådgivare

Medlemsportalen ger dig

Utbildning
Utbildningsmaterial och verktyg framtagna av Victoria, Stressrådgivare.

Slutet community
För dig som längtar efter att komma i kontakt med andra likasinnade kvinnor som stöttar och stärker varandra. Här blir du respekterad och förstådd. 

Nytt tema varje månad
Varje månad tar du del av nytt, exklusivt och kvalitativt innehåll som är upplagt som en onlinekurs. 

Övningar, reflektionsfrågor & ljudfiler
Som du tar del av och gör i din egen takt. I lugn och ro. 

 En investering i dig själv och din hälsa!

Jag möter dig där du är

Utbildningsdelarna i medlemsprogrammet bygger både på mina egna erfarenheter av stress och utmattningssyndrom samt metoder och stresshanteringsverktyg (inom bl.a. mindfulness, mental träning, ACT, medveten närvaro och andning), som har visat sig ge goda resultat för att hantera stress och påfrestningar. Allt för att jag ska kunna stötta dig på bästa sätt.

Vad snackar vi om?

Nytt ämne varje månad som hjälper dig att lyssna inåt och minska stressen.

Exempel på områden som vi lyfter är: 
- Hur du återhämtar dig från dina stresstankar.
- Acceptans. 
- Hur du kan möta och förhålla dig till dina känslor.
- Medveten närvaro.  
- Prestationsbaserad självkänsla. 
- Energibalans.
- Vad som händer i hjärnan och kroppen vid stress. 

PS. Är det något specifikt ämne/område som du vill att jag lyfter så har du möjligheten att påverka innehållet i portalen.

"Utmattning är ett resultat av att du har slutat lyssna på dig själv och glömt bort att ta hand om dig och dina behov."
- Utmattningen.se